Skontaktuj się z nami

Dane teleadresowe

ul. Przemysłowa 2
30-701 Kraków
T: +48 12 295 80 00
T: +48 12 656 36 33
F: +48 12 656 36 49
M: essystem@essystem.pl

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000113760,
NIP 679-25-51-640; REGON 351610904
Kapitał akcyjny: 14 145 000,21 zł, opłacony w całości

KONTO: mBANK S.A. O/KRAKÓW
NR: 61 1140 1081 0000 3863 4100 1001

Pozostańmy w kontakcie

Wyślij mail