Znajdź nas i skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany kompleksowym projektem oświetlenia?
Wybierz miasto i skontaktuj się z nami. Chętnie Ci pomożemy.

Siedziba główna

 ES-SYSTEM sp. z o.o.
    ul. Przemysłowa 2, 30-701 Kraków
 
 12 656 36 33
 +48 12 656 36 49
 essystem@essystem.pl
    NIP: 679-25-51-640
    REGON: 351610904
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000848805
Numer rejestrowy BDO: 000005016
KONTO: Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce
NR: 64 2360 0005 0000 0045 5010 3120
Kapitał zakładowy: 65 000 000,00 zł, opłacony w całości

Spółki zależne

ES-SYSTEM Wilkasy Sp. z o.o.
 ul. Olsztyńska 2
    11-500 Giżycko
 +48 87 429 96 00
 +48 87 429 96 01
 sekretariat.wilkasy@essystem.pl
    NIP: 845-17-15-188
    REGON: 510898680
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Olsztynie
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000015579
KONTO: mBANK S.A. O/OLSZTYN
NR: 14 1140 1111 0000 5969 1200 1001
Kapitał spółki: 63 741 500 zł
Glamox NT Sp. z o.o.
 ul. Jagiellońska 51
    32-410 Dobczyce
 +48 12 397 89 40
 +48 12 656 36 49
 essystemnt@essystem.pl
    NIP: 679-30-12-017
    REGON: 120957340
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000333960
KONTO: Danske Bank A/S S.A.
NR: 49 2360 0005 0000 0045 5010 3293
Kapitał spółki: 24 050 000 zł