ZNAK 100% LED


05.02.2013

Dynamiczne wykorzystanie technologii LED w oświetleniu zaowocowało w Spółce ES-SYSTEM wdrożeniem specjalnego wyróżnienia tego typu opraw.
Znak 100% LED został zastrzeżony przez ES-SYSTEM w Rejestrze Wspólnotowych Znaków Towarowych Urzędu - Harmonizacji Rynku Wewnętrznego.