Nowa forma prawna ES-SYSTEM. Od 8.07.2020 r. jesteśmy ES-SYSTEM sp. z o.o.


08.07.2020

Informujemy, że 8 lipca 2020 roku forma prawna naszej firmy uległa przekształceniu ze spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Od teraz ES-SYSTEM SA to ES-SYSTEM sp. z o.o.
 
Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000848805. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14 145 050,00 zł.
Natomiast pozostałe dane, w tym NIP i REGON, numer rachunku bankowego oraz siedziba i adres Spółki, , że 8 lipca 2020 roku forma prawna naszej firmy uległa przekształceniu ze spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Od teraz ES-SYSTEM SA to ES-SYSTEM sp. z o.o.
 
Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000848805. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14 145 050,00 zł.
Natomiast pozostałe dane, w tym NIP i REGON, numer rachunku bankowego oraz siedziba i adres Spółki, nie uległy zmianie.
 
Nowa forma prawna nie ma wpływu na nasze relacje biznesowe. Zawarte umowy pozostają ważne i nie będą wymagały aneksowania. W nowych umowach będziemy oczywiście posługiwać się aktualnymi danymi.
 
Prosimy o odnotowanie zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach oraz wystawianie wszelkich dokumentów księgowych (faktur, rachunków), a także kierowanie wszelkiej korespondencji z uwzględnieniem następujących danych Spółki:
 
ES-SYSTEM sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2
30-701 Kraków
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców: KRS 0000848805
NIP: 679-25-51-640
REGON: 351610904
Kapitał zakładowy: 14 145 050,00 zł
Numer rejestrowy BDO: 000005016
 
W razie jakichkolwiek pytań lub niejasności zachęcamy do kontaktu mailowego pod adresem essystem@essystem.pl.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji.