Konferencja „Dobra zmiana w oświetleniu LED – stawiamy na jakość”


24.11.2017

Wczoraj odbyła się konferencja „Dobra zmiana w oświetleniu LED – stawiamy na jakość” zorganizowana przez Związek Producentów Sprzętu Oświetleniowego „Pol-lighting”, który jest ogólnopolską organizacją producentów branży oświetleniowej. Związek został utworzony w celu integracji środowiska na rzecz rozwoju i ochrony rynku oświetleniowego oraz reprezentowania interesów członków w realiach dynamicznie rozwijającej się gospodarki w strukturach Unii Europejskiej.

Konferencja poświęcona była problemowi produktów oświetleniowych (oprawy LED, lampy LED) wprowadzanych na rynek RP, które nie spełniają wymagań przewidzianych w prawie tj. normach, rozporządzeniach czy dyrektywach. Wprowadzenie wspomnianych produktów zakłóca wolną konkurencje rynkową i skutkuje pośrednimi i bezpośrednimi stratami dla pozostałych graczy rynkowych, którzy wprowadzają produkty zgodne z wymaganiami określonymi w prawie RP, UE.

Podczas konferencji odbył się panel dyskusyjny z przedstawicielami kadry zarządzającej największych spółek oświetleniowych prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski. Byli to prezesi i wiceprezesi oraz dyrektorzy handlowi, naszą firmę reprezentował Prezes Zarządu, Rafał Gawrylak. W kongresie uczestniczyli również przedstawiciele świata nauki z różnych ośrodków akademickich w tym z Politechniki Warszawskiej.

Panel okazał się niezwykle ciekawą i żywą dyskusją, najważniejsze wnioski oraz materiały wideo z tak istotnego dla branży oświetleniowej wydarzenia, przedstawimy już niebawem.

.