Nieustannie się rozwijamy!

Nieustannie się rozwijamy!

Dołącz do nas
i twórz z nami erę inteligentnego oświetlenia.

Kogo szukamy?

Engineering

Field Application Engineer

city Kraków
×

Wejdź z nami w erę inteligentnego oświetlenia

Jesteśmy częścią Grupy Glamox - jedną z pięciu największych firm oświetleniowych rynku profesjonalnego na świecie. Tworzymy nowe technologie, wyznaczamy trendy, posiadamy własne zakłady produkcyjne na terenie Polski oraz kompleksowe zaplecze do realizacji najbardziej śmiałych i nowatorskich wizji w obszarze oświetlenia. Do naszego Zespołu poszukujemy kreatywnych, odważnych, samodzielnych i odpowiedzialnych kandydatów, którzy lubią wyzwania, są otwarci na nową wiedzę oraz potrafią kreować rzeczywistość wokół siebie.

Aplikuj i już dziś stań się częścią naszego zespołu ludzi kreatywnych, odważnych i samodzielnych, którzy lubią wyzwania, są otwarci na nową wiedzę oraz potrafią kreować rzeczywistość wokół siebie.

Zakres obowiązków

To succeed and create innovative solutions in the lighting industry together with us, you need:

 • higher technical education (electrical engineering, automation, electronics)
 • good experience in the field of light controls or BMS might compensate for lack of education.
 • knowledge of building automation (Zigbee, Z-Wave, KNX)
 • experience in commissioning Light management systems or BMS systems.
 • knowledge of IPv4 networks
 • very good knowledge of English - B2/C1
 • creativity and innovative approach to design,
 • analytic mindset,
 • communicativeness, energy and optimism,
 • attitude to support LMS Glamox users from all over the world
 • ability to identify and solve problems and work under time pressure, 
 • willingness to some travelling activity in Glamox markets in Europe.
 • very good knowledge of Polish 

General tasks:

 • conducting remote service interventions in the field of control systems
 • support in creating control logic based on the provided scenarios
 • conducting remote and local commissioning of complex control systems
 • proposing possible product improvements based on user feedback
 • verifying and giving opinions on technical documentation of complex control systems and proposing improvements
 • creating instructions and knowledge bases for users of control systems, proposing new instructions based on contact with users
 • collecting, organizing and providing feedback on control systems to product managers in a standardized manner
 • supporting in the integration of control systems with BMS or AV systems
 • diagnosing and reporting product defects
 • conducting stationary and online training for sales employees from the Group in the field of lighting control systems

Oferujemy

Apply! You will have the opportunity to work on a contract basis in a dynamic and open team, in an international environment focused on success.

We provide:

 • essential work tools,
 • medical care for you and your family, sports card, fruit Thursdays and delicious coffee
 • language courses,
 • work in hybrid mode,
 • friendly mode of implementation and training.

Konstruktor

city Dobczyce
×

Wejdź z nami w erę inteligentnego oświetlenia

Jesteśmy częścią Grupy Glamox - jedną z pięciu największych firm oświetleniowych rynku profesjonalnego na świecie. Tworzymy nowe technologie, wyznaczamy trendy, posiadamy własne zakłady produkcyjne na terenie Polski oraz kompleksowe zaplecze do realizacji najbardziej śmiałych i nowatorskich wizji w obszarze oświetlenia. Do naszego Zespołu poszukujemy kreatywnych, odważnych, samodzielnych i odpowiedzialnych kandydatów, którzy lubią wyzwania, są otwarci na nową wiedzę oraz potrafią kreować rzeczywistość wokół siebie.

Aplikuj i już dziś stań się częścią naszego zespołu ludzi kreatywnych, odważnych i samodzielnych, którzy lubią wyzwania, są otwarci na nową wiedzę oraz potrafią kreować rzeczywistość wokół siebie.

Zakres obowiązków

 • samodzielne prowadzenie prac projektowych opraw oświetleniowych,
 • dokonywanie zmian konstrukcyjnych w istniejących wyrobach,
 • tworzenie dokumentacji konstrukcyjno-montażowej we współpracy z innymi działami spółki,
 • tworzenie dokumentacji określającej program produkcyjny oraz zestawień i harmonogramów określających niezbędne oprzyrządowanie, koszt i czas projekt we współpracy z innymi działami spółki,
 • współpraca z zespołami konstrukcyjnymi w celu stworzenia poprawnej instrukcji montażowej zgodnie z wizją konstruktora,
 • zlecanie badań laboratoryjnych walidujących zastosowane rozwiązanie techniczne,
 • optymalizacje istniejących produktów,
 • analizowanie wycen wyrobów,
 • przeglądy projektów i kontrole wyrobów

Wymagania

 • doświadczenie zawodowe min. 2 lata na stanowisku projektanta/konstruktora w zespole inżynierskim lub wdrożeniowym
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację - warunek konieczny,
 • wykształcenie techniczne (elektrotechnika lub mechanika)
 • praktyczna znajomość jednego z programów SolidWorks, AutoCAD,
 • uprawnienia SEP „E” do 1 kV lub brak przeciwskazań do ich uzyskania,
 • kreatywność i nowatorskie podejście do projektowania,
 • umiejętności komunikacyjne,
 • umiejętność identyfikacji i rozwiązywania problemów oraz pracy pod presją czasu,
 • gotowość do wyjazdów służbowych,
 • znajomość techniki świetlnej będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy

Aplikuj! Będziesz miał szansę:

 • pracować na podstawie umowy o pracę w dynamicznym i otwartym zespole,
 • pracować w międzynarodowym środowisku nastawionym na sukces.

Zapewniamy:

 • niezbędne narzędzia pracy 
 • indywidualne plany rozwoju i opiekę mentorską,
 • opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny oraz kartę sportową,
 • przyjazny tryb wdrożenia oraz szkolenia.

Embedded Software Engineer

city Kraków
×

Wejdź z nami w erę inteligentnego oświetlenia

Jesteśmy częścią Grupy Glamox - jedną z pięciu największych firm oświetleniowych rynku profesjonalnego na świecie. Tworzymy nowe technologie, wyznaczamy trendy, posiadamy własne zakłady produkcyjne na terenie Polski oraz kompleksowe zaplecze do realizacji najbardziej śmiałych i nowatorskich wizji w obszarze oświetlenia. Do naszego Zespołu poszukujemy kreatywnych, odważnych, samodzielnych i odpowiedzialnych kandydatów, którzy lubią wyzwania, są otwarci na nową wiedzę oraz potrafią kreować rzeczywistość wokół siebie.

Aplikuj i już dziś stań się częścią naszego zespołu ludzi kreatywnych, odważnych i samodzielnych, którzy lubią wyzwania, są otwarci na nową wiedzę oraz potrafią kreować rzeczywistość wokół siebie.

Zakres obowiązków

Podczas pracy w ES-SYSTEM będziesz odpowiedzialny za:

 • pozyskiwanie, opiniowanie i uzgadniane wymagań projektowych, konsultowanie wykonalności technicznej, 
 • opracowywanie koncepcji, architektury oraz implementacja oprogramowania wbudowanego oraz systemów komunikacji przewodowej oraz bezprzewodowej,
 • opracowywanie i uzgadnianie planów testów i badań. Współtworzenie scenariuszy testów, opracowywanie skryptów testujących,
 • współudział w tworzeniu dokumentacji do produkcji seryjnej urządzeń dla zakładów produkcyjnych
 • analiza i ocena rynku rozwiązań pod kątem optymalizacji istniejących produktów,
 • doradzanie i rekomendowanie przy wyborze rozwiązań i technologii da nowych i istniejących produktów
 • współpraca z zespołami odpowiedzialnymi za rozwój elektroniki oraz managerami produktu
 • opracowywanie koncepcji i nadzór nad budową i utrzymaniem testerów funkcjonalnych dla zakładów produkcyjnych
 • zapewnienie zgodności produktów z wymaganiami funkcjonalnymi, technicznymi, normatywnymi i komercyjnymi
 • prowadzenie dokumentacji projektowej
 • koordynacja utrzymania i optymalizacji produktów w zakładach produkcyjnych. Koordynacja optymalizacji istniejących rozwiązań.
 • utrzymanie oprogramowania dla istniejących produktów
 • koordynacja współpracy z organizacjami certyfikującymi i standaryzującymi
 • analiza i ocena urządzeń pod kątem eliminacji wad i usterek
 • wspomaganie zespołów wsparcia technicznego w rozwiązywaniu problemów u klientów
 • zarządzanie projektami
 • prowadzenie szkoleń i mentoring dla pracowników

Żeby odnieść sukces i razem z nami kreować innowacyjne rozwiązania w branży oświetlenia, potrzebne jest:

 • wykształcenie średnie lub wyższe techniczne,
 • znajomość języka C/C++ (środowiska embedded)
 • znajomość protokołu DALI/DALI2 lub DMX
 • doświadczenie w tworzeniu architektury oprogramowania wbudowanego, przeprojektowywaniu i refaktoryzacji, znajomość typowych wzorców dla środowisk embedded,
 • znajomość architektury ARM (Cortex-M3, M0, M4) oraz mikrokontrolerów STM32 lub NRF5x lub innych zbliżonych,
 • doświadczenie w debugowaniu i testowaniu urządzeń wbudowanych i produktów opartych o mikrokontrolery
 • znajomość interfejsów komunikacyjnych od strony sprzętowej (USB, UART, I2C, I2S, SPI, GPIO, etc.)
 • znajomość protokołów ZigBee, Bluetooth LE, Bluetooth MESH
 • znajomość języka Python pozwalająca na pisanie oprogramowania wspomagającego development główny w języku C
 • znajomość warstwy sprzętowej urządzeń zawierających tory radiowe Sub-1 GHz oraz 2.4GHz (Bluetooth, ZigBee lub Wi-Fi)
 • znajomość protokołów TCP/IPv4/IPv6 pozwalająca na budowę oprogramowania w ich oparciu
 • znajomość jądra systemu operacyjnego LINUX i sterowników
 • doświadczenie w tworzeniu aplikacji dla systemów operacyjnych czasu rzeczywistego (Real-Time Operating Systems)
 • doświadczenie w pracy z Jira, Conflence oraz Git
 • znajomość LINUX - jądro, sterowniki, narzędzia buildroot lub yocto
 • prowadzenie pomiarów oraz wykorzystywanie sprzętu laboratoryjnego (rejestratory, oscyloskopy, narzędzia i oprogramowanie do akwizycji danych, narzędzia pomiarowe, analizatory widma, sztuczne sieci oraz wyposażenie do prowadzenia badań EMC/EMI)
 • zarządzanie projektami,
 • umiejętność łączenia metodologii predyktywnych (rational unified process, waterfall) z adaptacyjnymi (scrum)

Oferujemy

Aplikuj! A będziesz miał szansę pracować na podstawie umowy o pracę w dynamicznym i otwartym zespole, w międzynarodowym środowisku nastawionym na sukces.

Zapewniamy:

 • niezbędne narzędzia pracy (komputer, telefon),
 • przyjazny tryb wdrożenia oraz szkolenia produktowe,
 • stałe wsparcie doświadczonego zespołu we wdrożeniu do pracy i w czasie pracy 
 • opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny oraz kartę sportową,
 • pyszną kawę i dostawy świeżych owoców

Konstruktor-Elektronik NT

city Dobczyce
×

Wejdź z nami w erę inteligentnego oświetlenia

Jesteśmy częścią Grupy Glamox - jedną z pięciu największych firm oświetleniowych rynku profesjonalnego na świecie. Tworzymy nowe technologie, wyznaczamy trendy, posiadamy własne zakłady produkcyjne na terenie Polski oraz kompleksowe zaplecze do realizacji najbardziej śmiałych i nowatorskich wizji w obszarze oświetlenia. Do naszego Zespołu poszukujemy kreatywnych, odważnych, samodzielnych i odpowiedzialnych kandydatów, którzy lubią wyzwania, są otwarci na nową wiedzę oraz potrafią kreować rzeczywistość wokół siebie.

Aplikuj i już dziś stań się częścią naszego zespołu ludzi kreatywnych, odważnych i samodzielnych, którzy lubią wyzwania, są otwarci na nową wiedzę oraz potrafią kreować rzeczywistość wokół siebie.

Zakres obowiązków

 • samodzielne prowadzenie prac projektowych układów elektronicznych,
 • dokonywanie zmian konstrukcyjnych w istniejących układach elektronicznych,
 • tworzenie dokumentacji technicznej i technologicznej we współpracy z innymi działami spółki,
 • tworzenie lub modyfikowanie procedur testowych,
 • wykonywanie pomiarów wewnętrznych w projektowanych układach elektronicznych,
 • dobieranie zamienników komponentów i ich zatwierdzanie do użycia w produkcji,
 • kontakty z dostawcami

 • doświadczenie zawodowe min. 2 lata na stanowisku projektanta/konstruktora w zespole inżynierskim lub wdrożeniowym
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację - warunek konieczny,
 • wykształcenie techniczne (elektrotechnika, mechanika, elektronika)
 • praktyczna znajomość jednego z programów Altium Designer lub Autodesk Eagle,
 • umiejętność czytania, tworzenia i modyfikowania dokumentacji technicznej dot. PCBA,
 • uprawnienia SEP „E” do 1 kV lub brak przeciwskazań do ich uzyskania,
 • kreatywność i nowatorskie podejście do projektowania,
 • umiejętności komunikacyjne,
 • umiejętność identyfikacji i rozwiązywania problemów oraz pracy pod presją czasu,
 • gotowość do wyjazdów służbowych,
 • znajomość techniki świetlnej będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy

Aplikuj! A będziesz miał szansę:

 • pracować na podstawie umowy o pracę w dynamicznym i otwartym zespole,
 • pracować w międzynarodowym środowisku nastawionym na sukces.

Zapewniamy:

 • niezbędne narzędzia pracy 
 • indywidualne plany rozwoju i opiekę mentorską,
 • opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny oraz kartę sportową,
 • przyjazny tryb wdrożenia oraz szkolenia.

Elektrotechnik/Elektryk

city Kraków
×

Wejdź z nami w erę inteligentnego oświetlenia

Jesteśmy częścią Grupy Glamox - jedną z pięciu największych firm oświetleniowych rynku profesjonalnego na świecie. Tworzymy nowe technologie, wyznaczamy trendy, posiadamy własne zakłady produkcyjne na terenie Polski oraz kompleksowe zaplecze do realizacji najbardziej śmiałych i nowatorskich wizji w obszarze oświetlenia. Do naszego Zespołu poszukujemy kreatywnych, odważnych, samodzielnych i odpowiedzialnych kandydatów, którzy lubią wyzwania, są otwarci na nową wiedzę oraz potrafią kreować rzeczywistość wokół siebie.

Aplikuj i już dziś stań się częścią naszego zespołu ludzi kreatywnych, odważnych i samodzielnych, którzy lubią wyzwania, są otwarci na nową wiedzę oraz potrafią kreować rzeczywistość wokół siebie.

Zakres obowiązków

 • prace serwisowe w zakresie robót elektroinstalacyjnych i montażu opraw oświetleniowych,
 • wykonywanie ekspertyz elektroniki/wkładów LED/akumulatorów/modułów awaryjnych,
 • wykonywanie prac reklamacyjnych oraz konserwacyjnych w obiektach klientów ES-SYSTEM,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej oraz raportów z prac serwisowych.

 • wykształcenie średnie techniczne – elektrotechnika, elektryka, 
 • gotowość do częstych wyjazdów na terenie kraju,
 • doświadczenie w obsłudze instalacji i urządzeń elektrycznych,
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej, schematów elektrycznych, projektów i rysunków technicznych,
 • znajomość technologii LED będą dodatkowym atutem,
 • Uprawnienia SEP „E” do 1kV lub brak przeciwwskazań do ich uzyskania,
 • czynne prawo jazdy kat. B,
 • znajomość angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Oferujemy

Aplikuj! A będziesz miał szansę na:

 • bardzo dobre warunki finansowe,
 • elastyczną formę zatrudnienia,
 • ciekawą pracę w dynamicznym i otwartym zespole,
 • opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny oraz kartę sportową,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pyszną kawę i świeże owoce

Finanse/Controlling

HR

HR Business Partner

city Kraków
×

Wejdź z nami w erę inteligentnego oświetlenia

Jesteśmy częścią Grupy Glamox - jedną z pięciu największych firm oświetleniowych rynku profesjonalnego na świecie. Tworzymy nowe technologie, wyznaczamy trendy, posiadamy własne zakłady produkcyjne na terenie Polski oraz kompleksowe zaplecze do realizacji najbardziej śmiałych i nowatorskich wizji w obszarze oświetlenia. Do naszego Zespołu poszukujemy kreatywnych, odważnych, samodzielnych i odpowiedzialnych kandydatów, którzy lubią wyzwania, są otwarci na nową wiedzę oraz potrafią kreować rzeczywistość wokół siebie.

Aplikuj i już dziś stań się częścią naszego zespołu ludzi kreatywnych, odważnych i samodzielnych, którzy lubią wyzwania, są otwarci na nową wiedzę oraz potrafią kreować rzeczywistość wokół siebie.

Zakres obowiązków

Podczas pracy w ES-SYSTEM będziesz odpowiedzialny za:

 • wspieranie Managerów w zarządzaniu zespołem na każdym etapie tzw. "Employee Lifecycle"
 • wdrażanie procesów HR i globalnych standardów Grupy 
 • analizę trendów i wskaźników we współpracy z Dyrektorem HR w celu opracowania rozwiązań, programów i polityk
 • określanie potrzeb w zakresie planowania zatrudnienia i sukcesji, realizacja procesów rekrutacyjnych i rozwojowych
 • identyfikację potrzeb szkoleniowych w organizacji, tworzenie budżetu szkoleniowego, wdrażanie planu szkoleń
 • konsultowanie planów rozwoju zawodowego oraz ścieżki kariery zawodowej pracowników
 • koordynowanie i wdrażanie działań w zakresie Employer Branding i wewnętrznej komunikacji
 • dbanie o pozytywne relacje wśród pracowników i atmosferę w firmie 

 • min. 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku HR BP/HR Generalist w międzynarodowej organizacji
 • praktyczna znajomość procesów i narzędzi HR, oraz prawa pracy
 • znajomość jęz. angielskiego w mowie i piśmie, (min. B2 – warunek niezbędny)
 • zdolności interpersonalne, w szczególności otwartość, komunikatywność i entuzjazm
 • umiejętność współpracy z osobami na wszystkich poziomach w organizacji 
 • umiejętność zarządzania sytuacjami kryzysowymi 
 • wielozadaniowość i umiejętność nadawania priorytetów 
 • proaktywność i konstruktywne podejście do rozwiazywania problemów
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • otwartość na podróże służbowe 
 • prawo jazdy kat. B.

Oferujemy

Aplikuj! A będziesz miał szansę na pracę w międzynarodowym środowisku nastawionym na sukces wśród zaangażowanych współpracowników. 

Zapewniamy:

 • niezbędne narzędzia pracy (komputer i telefon),
 • stałe wsparcie doświadczonego zespołu we wdrożeniu do pracy 
 • opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny oraz dofinansowanie do karty sportowej,
 • przyjazny tryb wdrożenia oraz liczne szkolenia i udział w wydarzeniach branżowych

IT

Logistyka / Zakupy

Sprzedaż

Client Service Representative PL-FR-EN

city Kraków
×

Wejdź z nami w erę inteligentnego oświetlenia

Jesteśmy częścią Grupy Glamox - jedną z pięciu największych firm oświetleniowych rynku profesjonalnego na świecie. Tworzymy nowe technologie, wyznaczamy trendy, posiadamy własne zakłady produkcyjne na terenie Polski oraz kompleksowe zaplecze do realizacji najbardziej śmiałych i nowatorskich wizji w obszarze oświetlenia. Do naszego Zespołu poszukujemy kreatywnych, odważnych, samodzielnych i odpowiedzialnych kandydatów, którzy lubią wyzwania, są otwarci na nową wiedzę oraz potrafią kreować rzeczywistość wokół siebie.

Aplikuj i już dziś stań się częścią naszego zespołu ludzi kreatywnych, odważnych i samodzielnych, którzy lubią wyzwania, są otwarci na nową wiedzę oraz potrafią kreować rzeczywistość wokół siebie.

Zakres obowiązków

Opis stanowiska:

 • wsparcie Managera Regionu w realizacji sprzedaży produktów na rynkach zagranicznych na terenie Europy,
 • budowanie i rozwijanie relacji biznesowych z Klientami,
 • przygotowywanie ofert handlowych, negocjowanie warunków współpracy z Klientami,
 • monitorowanie bieżących działań, nadzór nad terminowością i jakością realizowanych zamówień,
 • analiza zagranicznych rynków oświetlenia.

Wymagania:

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego i francuskiego w mowie i piśmie – warunek konieczny,
 • dodatkowym atutem będzie znajomość języka hiszpańskiego,
 • wykształcenie średnie lub wyższe, zapraszamy również studentów
 • samodzielność, skrupulatność i rzetelność w działaniu,
 • doskonałe umiejętności organizacyjne i umiejętność pracy w zespole,
 • doświadczenie w obsłudze klientów, prowadzeniu negocjacji, sprzedaży,
 • prawo jazdy kat. B – czynne,
 • znajomość branży elektrotechnicznej będzie dodatkowym atutem. 

Oferujemy

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę w firmie będącej liderem w branży,
 • ciekawą pracę w dynamicznym i otwartym zespole,
 • możliwość pracy hybrydowej,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet benefitów pozapłacowych.

Koordynator Projektów

city Piła
×

Wejdź z nami w erę inteligentnego oświetlenia

Jesteśmy częścią Grupy Glamox - jedną z pięciu największych firm oświetleniowych rynku profesjonalnego na świecie. Tworzymy nowe technologie, wyznaczamy trendy, posiadamy własne zakłady produkcyjne na terenie Polski oraz kompleksowe zaplecze do realizacji najbardziej śmiałych i nowatorskich wizji w obszarze oświetlenia. Do naszego Zespołu poszukujemy kreatywnych, odważnych, samodzielnych i odpowiedzialnych kandydatów, którzy lubią wyzwania, są otwarci na nową wiedzę oraz potrafią kreować rzeczywistość wokół siebie.

Aplikuj i już dziś stań się częścią naszego zespołu ludzi kreatywnych, odważnych i samodzielnych, którzy lubią wyzwania, są otwarci na nową wiedzę oraz potrafią kreować rzeczywistość wokół siebie.

Zakres obowiązków

Podczas pracy w ES-SYSTEM będziesz odpowiedzialny za:

 • koordynowanie współpracy z klientami oraz wyszukiwanie i nawiązywanie nowych kontaktów handlowych na terenie woj. wielkopolskiego i zachodniopomorskiego,
 • koordynowanie przygotowania ofert handlowych i projektów realizowanych przez zespół ofertowo-projektowy,
 • realizację wyznaczonych planów sprzedaży,
 • udział w budowaniu oferty sprzedażowej,
 • współpracę w realizacji planów sprzedaży z pozostałymi oddziałami i działami wsparcia,
 • przygotowywanie okresowych raportów z efektów swoich działań i realizacji planów sprzedaży.

Żeby odnieść sukces i razem z nami kreować innowacyjne rozwiązania w branży oświetlenia, potrzebne jest:

 • wykształcenie wyższe elektryczne, techniczne, zarządzanie sprzedażą,
 • znajomość branży elektrotechnicznej, 
 • doświadczenie w sprzedaży rozwiązań technicznych,
 • bardzo dobre umiejętności organizacyjne,
 • rozwinięte umiejętności interpersonalne i negocjacyjne,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację,
 • czynne prawo jazdy kat. B.
 • umiejętności pozyskiwania informacji handlowej

Oferujemy

Aplikuj! A będziesz miał szansę pracować na podstawie umowy o pracę w dynamicznym i otwartym zespole, pracę w międzynarodowym środowisku nastawionym na sukces.

Zapewniamy:

 • niezbędne narzędzia pracy (komputer, telefon i samochód),
 • stałe wsparcie doświadczonego zespołu we wdrożeniu do pracy, 
 • opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny oraz kartę sportową,
 • przyjazny tryb wdrożenia oraz szkolenia produktowe,
 • programy podnoszące kwalifikacje (adaptacyjne i szkoleniowe),
 • pracę w trybie hybrydowym,
 • pyszną kawę i świeże owoce

Koordynator Projektów

city Gliwice
×

Wejdź z nami w erę inteligentnego oświetlenia

Jesteśmy częścią Grupy Glamox - jedną z pięciu największych firm oświetleniowych rynku profesjonalnego na świecie. Tworzymy nowe technologie, wyznaczamy trendy, posiadamy własne zakłady produkcyjne na terenie Polski oraz kompleksowe zaplecze do realizacji najbardziej śmiałych i nowatorskich wizji w obszarze oświetlenia. Do naszego Zespołu poszukujemy kreatywnych, odważnych, samodzielnych i odpowiedzialnych kandydatów, którzy lubią wyzwania, są otwarci na nową wiedzę oraz potrafią kreować rzeczywistość wokół siebie.

Aplikuj i już dziś stań się częścią naszego zespołu ludzi kreatywnych, odważnych i samodzielnych, którzy lubią wyzwania, są otwarci na nową wiedzę oraz potrafią kreować rzeczywistość wokół siebie.

Zakres obowiązków

W pracy na tym stanowisku wykorzystasz swoje umiejętności bardzo dobrej komunikacji oraz doświadczenie we współpracy z inwestorami, architektami, inżynierami elektrykami i wykonawcami, aby skutecznie pozyskiwać projekty do realizacji i kreować sprzedaż najnowocześniejszych rozwiązań oświetleniowych. 

W naszej organizacji otrzymasz profesjonalne wsparcie swoich działań zapewnione przez członków zespołu sprzedażowego, zespołu projektantów oświetlenia oraz innych działów wspierających. 

Podczas pracy w ES-SYSTEM będziesz odpowiedzialny za:

 • koordynowanie współpracy z klientami oraz wyszukiwanie i nawiązywanie nowych kontaktów handlowych,
 • koordynowanie przygotowania ofert handlowych i projektów realizowanych przez zespół ofertowo-projektowy,
 • realizację wyznaczonych planów sprzedaży,
 • udział w budowaniu oferty sprzedażowej,
 • przygotowywanie okresowych raportów z efektów swoich działań i realizacji planów sprzedaży.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe techniczne, elektryczne lub elektrotechniczne, zarządzanie sprzedażą,
 • min. 2-letnie doświadczenie w sprzedaży rozwiązań oświetleniowych lub elektrotechnicznych,
 • bardzo dobre umiejętności organizacyjne,
 • rozwinięte umiejętności interpersonalne i negocjacyjne,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację,
 • prawo jazdy kat. B.
 • umiejętności pozyskiwania informacji handlowej.

Oferujemy

Aplikuj! A będziesz miał szansę pracować na podstawie umowy o pracę w dynamicznym i otwartym zespole, pracę w międzynarodowym środowisku nastawionym na sukces.

Zapewniamy:

 • niezbędne narzędzia pracy (samochód, komputer, telefon),
 • stałe wsparcie doświadczonego zespołu we wdrożeniu do pracy, 
 • opiekę medyczną dla Ciebie,
 • możliwość rozszerzenia opieki medycznej na Twoją rodzinę, 
 • dostęp do karty sportowej,
 • przyjazny tryb wdrożenia oraz szkolenia produktowe.

Projektant Ofertowy

city Gdańsk
×

Wejdź z nami w erę inteligentnego oświetlenia

Jesteśmy częścią Grupy Glamox - jedną z pięciu największych firm oświetleniowych rynku profesjonalnego na świecie. Tworzymy nowe technologie, wyznaczamy trendy, posiadamy własne zakłady produkcyjne na terenie Polski oraz kompleksowe zaplecze do realizacji najbardziej śmiałych i nowatorskich wizji w obszarze oświetlenia. Do naszego Zespołu poszukujemy kreatywnych, odważnych, samodzielnych i odpowiedzialnych kandydatów, którzy lubią wyzwania, są otwarci na nową wiedzę oraz potrafią kreować rzeczywistość wokół siebie.

Aplikuj i już dziś stań się częścią naszego zespołu ludzi kreatywnych, odważnych i samodzielnych, którzy lubią wyzwania, są otwarci na nową wiedzę oraz potrafią kreować rzeczywistość wokół siebie.

Zadania

 • projektowanie rozwiązań oświetleniowych do zróżnicowanych wnętrz (np. biura, hotele, parkingi, hale przemysłowe, galerie handlowe, szeroko rozumiana przestrzeń użyteczności publicznej),
 • doradztwo techniczne dla Klientów w zakresie oferowanych rozwiązań systemów i opraw oświetleniowych,
 • przygotowywanie ofert oświetleniowych dla Klientów,
 • prace obliczeniowe w programie Dialux,
 • koordynacja realizacji zleceń,
 • dbałość o wysoką jakość obsługi klientów i dobry wizerunek firmy.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe techniczne: elektryczne lub elektrotechniczne,
 • rozwinięta wyobraźnia przestrzenna oraz poczucie estetyki,
 • praktyczna znajomość programu AutoCad na poziomie co najmniej dobrym,
 • samodzielność, dokładność i skrupulatność przy wykonywaniu zadań,
 • komunikatywność, pomysłowość,
 • znajomość programu Dialux oraz języka angielskiego będzie dodatkowym atutem,
 • mile widziana  znajomość zagadnień dotyczących techniki świetlnej.

Oferujemy

Aplikuj! A będziesz miał szansę:

 • rozwinąć swoje umiejętności w innowacyjnych projektach u lidera rynku,
 • poznasz najwyższe standardy kultury pracy,
 • pracę pełną wyzwań w dynamicznym i otwartym zespole,
 • korzystać z pakietu benefitów pozapłacowych (opieka medyczna, karta sportowa, kursy językowe),
 • pracować w trybie hybrydowym po okresie wdrożenia.

Koordynator Projektów

city Warszawa
×

Wejdź z nami w erę inteligentnego oświetlenia

Jesteśmy częścią Grupy Glamox - jedną z pięciu największych firm oświetleniowych rynku profesjonalnego na świecie. Tworzymy nowe technologie, wyznaczamy trendy, posiadamy własne zakłady produkcyjne na terenie Polski oraz kompleksowe zaplecze do realizacji najbardziej śmiałych i nowatorskich wizji w obszarze oświetlenia. Do naszego Zespołu poszukujemy kreatywnych, odważnych, samodzielnych i odpowiedzialnych kandydatów, którzy lubią wyzwania, są otwarci na nową wiedzę oraz potrafią kreować rzeczywistość wokół siebie.

Aplikuj i już dziś stań się częścią naszego zespołu ludzi kreatywnych, odważnych i samodzielnych, którzy lubią wyzwania, są otwarci na nową wiedzę oraz potrafią kreować rzeczywistość wokół siebie.

Zakres obowiązków

W pracy na tym stanowisku wykorzystasz swoje umiejętności bardzo dobrej komunikacji oraz doświadczenie we współpracy z architektami, inżynierami elektrykami i projektantami wnętrz, aby skutecznie pozyskiwać projekty do realizacji i kreować sprzedaż najnowocześniejszych rozwiązań oświetleniowych. 

W naszej organizacji otrzymasz profesjonalne wsparcie swoich działań zapewnione przez członków zespołu sprzedażowego, zespołu projektantów oświetlenia oraz innych działów wspierających. 

Podczas pracy w ES-SYSTEM będziesz odpowiedzialny za:

 • koordynowanie współpracy z klientami oraz wyszukiwanie i nawiązywanie nowych kontaktów handlowych,
 • koordynowanie przygotowania ofert handlowych i projektów realizowanych przez zespół ofertowo-projektowy,
 • realizację wyznaczonych planów sprzedaży,
 • udział w budowaniu oferty sprzedażowej,
 • współpracę w realizacji planów sprzedaży z pozostałymi oddziałami i działami wsparcia,
 • przygotowywanie okresowych raportów z efektów swoich działań i realizacji planów sprzedaży.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe techniczne, elektryczne lub elektrotechniczne, zarządzanie sprzedażą
 • doświadczenie w sprzedaży rozwiązań technicznych,
 • bardzo dobre umiejętności organizacyjne,
 • rozwinięte umiejętności interpersonalne i negocjacyjne,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację,
 • prawo jazdy kat. B.
 • umiejętności pozyskiwania informacji handlowej i znajomość zasad zawierania umów handlowych
 • znajomość branży elektrotechnicznej i rozwiązań oświetleniowych będzie dodatkowym atutem

Oferta

Aplikuj! A będziesz miał szansę pracować na podstawie umowy o pracę w dynamicznym i otwartym zespole, pracę w międzynarodowym środowisku nastawionym na sukces.

Zapewniamy:

 • niezbędne narzędzia pracy (telefon, komputer i samochód),
 • stałe wsparcie doświadczonego zespołu we wdrożeniu do pracy, 
 • opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny oraz kartę sportową,
 • przyjazny tryb wdrożenia oraz szkolenia produktowe
 • pracę w trybie hybrydowym.

Manager ds. Projektów

city Warszawa
×

Wejdź z nami w erę inteligentnego oświetlenia

Jesteśmy częścią Grupy Glamox - jedną z pięciu największych firm oświetleniowych rynku profesjonalnego na świecie. Tworzymy nowe technologie, wyznaczamy trendy, posiadamy własne zakłady produkcyjne na terenie Polski oraz kompleksowe zaplecze do realizacji najbardziej śmiałych i nowatorskich wizji w obszarze oświetlenia. Do naszego Zespołu poszukujemy kreatywnych, odważnych, samodzielnych i odpowiedzialnych kandydatów, którzy lubią wyzwania, są otwarci na nową wiedzę oraz potrafią kreować rzeczywistość wokół siebie.

Aplikuj i już dziś stań się częścią naszego zespołu ludzi kreatywnych, odważnych i samodzielnych, którzy lubią wyzwania, są otwarci na nową wiedzę oraz potrafią kreować rzeczywistość wokół siebie.

Zakres obowiązków

W pracy na tym stanowisku wykorzystasz swoje umiejętności bardzo dobrej komunikacji oraz doświadczenie we współpracy z architektami, inżynierami elektrykami i projektantami wnętrz, aby skutecznie pozyskiwać projekty do realizacji i kreować sprzedaż najnowocześniejszych rozwiązań oświetleniowych. 

W naszej organizacji otrzymasz profesjonalne wsparcie swoich działań zapewnione przez członków zespołu sprzedażowego, zespołu projektantów oświetlenia oraz innych działów wspierających. 

Podczas pracy w ES-SYSTEM będziesz odpowiedzialny za:

 • realizację wyznaczonych planów sprzedaży i zamówień w swoim obszarze,
 • koordynację współpracy z klientami firmy,
 • budowanie i rozwijanie relacji biznesowych z klientami,
 • nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi klientami,
 • śledzenie informacji rynkowych o nowych potencjalnych inwestycjach,
 • zapewnienie wymaganego poziomu merytorycznego oraz technicznego przygotowywanych ofert,
 • nadzór, we współpracy z działem logistyki, nad terminową realizacją zamówień,
 • koordynację zbierania informacji na temat rynku (trendów, tendencji, oczekiwań klientów, konkurencji).

Wymagania

 • wykształcenie wyższe techniczne, elektryczne lub elektrotechniczne,
 • min. 5 lat doświadczenia w sprzedaży rozwiązań technicznych,
 • samodzielność i bardzo dobre umiejętności organizacyjne,
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i negocjacyjne,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację, 
 • czynne prawo jazdy kat. B,
 • umiejętności budowania oferty handlowej i znajomość zasad zawierania umów handlowych,
 • bardzo dobra znajomość rozwiązań oświetleniowych.

Oferujemy

 • niezbędne narzędzia pracy (telefon, komputer i samochód również do użytku prywatnego)
 • wsparcie doświadczonego zespołu we wdrożeniu do pracy
 • opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny,
 • kartę sportową,
 • przyjazny tryb wdrożenia oraz szkolenia produktowe,
 • pracę w trybie hybrydowym

Aplikuj i już dziś stań się częścią naszego zespołu ludzi kreatywnych, odważnych i samodzielnych, którzy lubią wyzwania, są otwarci na nową wiedzę oraz potrafią kreować rzeczywistość wokół siebie. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie dopasowane do Twojego doświadczenia oraz pakiet świadczeń dodatkowych.

Specjalista ds. Sprzedaży

city Poznań
×

Wejdź z nami w erę inteligentnego oświetlenia

Jesteśmy częścią Grupy Glamox - jedną z pięciu największych firm oświetleniowych rynku profesjonalnego na świecie. Tworzymy nowe technologie, wyznaczamy trendy, posiadamy własne zakłady produkcyjne na terenie Polski oraz kompleksowe zaplecze do realizacji najbardziej śmiałych i nowatorskich wizji w obszarze oświetlenia. Do naszego Zespołu poszukujemy kreatywnych, odważnych, samodzielnych i odpowiedzialnych kandydatów, którzy lubią wyzwania, są otwarci na nową wiedzę oraz potrafią kreować rzeczywistość wokół siebie.

Aplikuj i już dziś stań się częścią naszego zespołu ludzi kreatywnych, odważnych i samodzielnych, którzy lubią wyzwania, są otwarci na nową wiedzę oraz potrafią kreować rzeczywistość wokół siebie.

Zakres obowiązków

 • wspieranie członków zespołu w pozyskiwaniu nowych kontaktów handlowych i projektów inwestycyjnych w ramach Oddziału,
 • pomoc w budowaniu i rozwijaniu relacji biznesowych z dotychczasowymi klientami,
 • udział w przygotowaniu ofert na potrzeby obsługi klienta z zespołem projektantów,
 • przygotowywanie okresowych raportów z efektów swoich działań i realizacji planów sprzedaży przełożonemu

 • wykształcenie średnie wyższe techniczne
 • dobre umiejętności organizacyjne,
 • podstawowa umiejętność budowania oferty handlowej i pozyskiwania informacji handlowej
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację,
 • prawo jazdy kat. B.
 • doświadczenie na podobnym stanowisku mile widziane,
 • znajomość branży elektrotechnicznej i rozwiązań oświetleniowych będą dodatkowym atutem

Oferujemy

 • możliwość awansu w ramach struktur firmowych,
 • opieka medyczna dla Ciebie i Twojej rodziny oraz karta sportowa,
 • niezbędne narzędzia pracy (samochód i komputer),
 • programy podnoszące kwalifikacje (adaptacyjne i szkoleniowe),
 • przyjazny tryb wdrożenia oraz szkolenia produktowe,
 • stałe wsparcie doświadczonego zespołu we wdrożeniu do pracy i w czasie pracy,
 • pyszna kawa i dostawy świeżych owoców

Starszy Koordynator Projektów

city Poznań
×

Wejdź z nami w erę inteligentnego oświetlenia

Jesteśmy częścią Grupy Glamox - jedną z pięciu największych firm oświetleniowych rynku profesjonalnego na świecie. Tworzymy nowe technologie, wyznaczamy trendy, posiadamy własne zakłady produkcyjne na terenie Polski oraz kompleksowe zaplecze do realizacji najbardziej śmiałych i nowatorskich wizji w obszarze oświetlenia. Do naszego Zespołu poszukujemy kreatywnych, odważnych, samodzielnych i odpowiedzialnych kandydatów, którzy lubią wyzwania, są otwarci na nową wiedzę oraz potrafią kreować rzeczywistość wokół siebie.

Aplikuj i już dziś stań się częścią naszego zespołu ludzi kreatywnych, odważnych i samodzielnych, którzy lubią wyzwania, są otwarci na nową wiedzę oraz potrafią kreować rzeczywistość wokół siebie.

Zakres obowiązków

 • koordynowanie współpracy z klientami oraz wyszukiwanie i nawiązywanie nowych kontaktów handlowych,
 • koordynowanie przygotowania ofert handlowych i projektów realizowanych przez zespółofertowo-projektowy,
 • realizację wyznaczonych planów sprzedaży,
 • udział w budowaniu oferty sprzedażowej,
 • współpracę w realizacji planów sprzedaży z pozostałymi oddziałami i działami wsparcia,
 • przygotowywanie okresowych raportów z efektów swoich działań i realizacji planów sprzedaży

 • wykształcenie średnie lub wyższe elektryczne, techniczne, zarządzanie sprzedażą
 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • bardzo dobre umiejętności organizacyjne,
 • rozwinięte umiejętności interpersonalne i negocjacyjne,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację,
 • prawo jazdy kat. B.
 • umiejętności pozyskiwania informacji handlowej
 • znajomość branży elektrotechnicznej 

Oferujemy

 • niezbędne narzędzia pracy (komputer i samochód),
 • stałe wsparcie doświadczonego zespołu we wdrożeniu do pracy, 
 • opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny oraz kartę sportową,
 • przyjazny tryb wdrożenia oraz szkolenia produktowe,
 • programy podnoszące kwalifikacje (adaptacyjne i szkoleniowe)

Staże/Praktyki

Staż Field Application Engineer

city Kraków
×

Wejdź z nami w erę inteligentnego oświetlenia

Jesteśmy częścią Grupy Glamox - jedną z pięciu największych firm oświetleniowych rynku profesjonalnego na świecie. Tworzymy nowe technologie, wyznaczamy trendy, posiadamy własne zakłady produkcyjne na terenie Polski oraz kompleksowe zaplecze do realizacji najbardziej śmiałych i nowatorskich wizji w obszarze oświetlenia. Do naszego Zespołu poszukujemy kreatywnych, odważnych, samodzielnych i odpowiedzialnych kandydatów, którzy lubią wyzwania, są otwarci na nową wiedzę oraz potrafią kreować rzeczywistość wokół siebie.

Aplikuj i już dziś stań się częścią naszego zespołu ludzi kreatywnych, odważnych i samodzielnych, którzy lubią wyzwania, są otwarci na nową wiedzę oraz potrafią kreować rzeczywistość wokół siebie.

Zakres obowiązków

 • wsparcie naszych inżynierów
 • współpraca z działem R&D nad usprawnieniami systemów sterowania oświetleniem
 • wsparcie naszych użytkowników oraz rozwiązywanie ich problemów u źródła

Twoje dotychczasowe doświadczenie:

 • potrafisz czytać dokumentację techniczną oraz schematy elektryczne
 • znasz podstawy programowania
 • potrafisz skutecznie przekazywać wiedzę techniczną w jasny i zrozumiały sposób
 • dogadasz się z nami po angielsku
 • narzędzia CAD nie są ci obce

Docenimy, jeżeli masz:  

 • status studenta
 • dyspozycyjność 20-30 godzin w tygodniu
 • praktyczne doświadczenie w automatyce budynkowej lub domowej (Zigbee, ESP, Z-Wave, KNX)
 • doświadczenie w pracy z systemami BMS (Modbus, BACnet, TCP/IP)
 • doświadczenie w programowaniu w którymś z języków blokowych (NodeRED)
 • prawo jazdy kat.B 
 • podstawową znajomość zagadnień sieciowych 
 • … a jak nie masz, to i tak Cię nauczymy 😊

Oferujemy

Co Cię czeka oprócz świetnych współpracowników oraz kontaktu z najlepszą technologią?

 • promujemy samokształcenie i wspieramy w uczeniu się nowych rzeczy - poprzez mentorów, konferencje oraz szkolenia 
 • przygotujemy dla Ciebie długofalowy plan rozwoju oraz przydzielimy trenera osobistego
 • przejdziesz ścieżkę przyjaznego wdrożenia, podczas którego odbędziesz szkolenia adaptacyjne 
 • poznasz firmę oraz nasze portfolio produktowe

Ponadto: 

 • będziesz pracować w międzynarodowym zespole  
 • dostaniesz elastyczne godziny pracy – możliwa praca zdalna 1 dzień w tygodniu
 • zapewniamy pyszną kawę i „owocowe czwartki”  

Junior Building Automation Engineer (płatny staż wakacyjny)

city Kraków
×

Wejdź z nami w erę inteligentnego oświetlenia

Jesteśmy częścią Grupy Glamox - jedną z pięciu największych firm oświetleniowych rynku profesjonalnego na świecie. Tworzymy nowe technologie, wyznaczamy trendy, posiadamy własne zakłady produkcyjne na terenie Polski oraz kompleksowe zaplecze do realizacji najbardziej śmiałych i nowatorskich wizji w obszarze oświetlenia. Do naszego Zespołu poszukujemy kreatywnych, odważnych, samodzielnych i odpowiedzialnych kandydatów, którzy lubią wyzwania, są otwarci na nową wiedzę oraz potrafią kreować rzeczywistość wokół siebie.

Aplikuj i już dziś stań się częścią naszego zespołu ludzi kreatywnych, odważnych i samodzielnych, którzy lubią wyzwania, są otwarci na nową wiedzę oraz potrafią kreować rzeczywistość wokół siebie.

Zakres obowiązków

 • wsparcie naszych inżynierów
 • współpraca z działem R&D nad usprawnieniami systemów sterowania oświetleniem
 • wsparcie naszych użytkowników oraz rozwiązywanie ich problemów u źródła

Twoje dotychczasowe doświadczenie:

 • potrafisz czytać dokumentację techniczną oraz schematy elektryczne
 • znasz podstawy programowania
 • potrafisz coś zmontować, polutować i pomierzyć czy działa
 • potrafisz skutecznie przekazywać wiedzę techniczną w jasny i zrozumiały sposób
 • dogadasz się z nami po angielsku
 • narzędzia CAD nie są ci obce

Docenimy, jeżeli masz:  

 • status studenta
 • dyspozycyjność 20-30 godzin w tygodniu
 • praktyczne doświadczenie w automatyce budynkowej lub domowej (Zigbee, ESP, Z-Wave, KNX, HomeAssistant, Domoticz lub inne)
 • doświadczenie w pracy z systemami BMS (Modbus, BACnet, TCP/IP)
 • doświadczenie w programowaniu w którymś z języków blokowych (NodeRED) albo nie blokowych jak Python 
 • zacięcie warsztatowe, umiejętności manualne, wrodzoną radość z budowania różnych rzeczy, również tych zwariowanych (Arduino, Raspberry i inne DIY’e 😉 )
 • prawo jazdy kat.B 
 • podstawową znajomość zagadnień sieciowych 
 • … a jak nie masz, to i tak Cię nauczymy 😊

Oferujemy

Co Cię czeka oprócz świetnych współpracowników oraz kontaktu z najlepszą technologią?

 • promujemy samokształcenie i wspieramy w uczeniu się nowych rzeczy - poprzez mentorów, konferencje oraz szkolenia 
 • przygotujemy dla Ciebie plan rozwoju oraz przydzielimy trenera osobistego
 • przejdziesz ścieżkę przyjaznego wdrożenia, podczas którego odbędziesz szkolenia adaptacyjne 
 • poznasz firmę oraz nasze portfolio produktowe

Ponadto: 

 • będziesz pracować w międzynarodowym zespole  
 • dostaniesz elastyczne godziny pracy – możliwa praca zdalna 1 dzień w tygodniu
 • zapewniamy pyszną kawę i „owocowe czwartki”  

Nie znalazłeś oferty, która Cię interesuje?

Wyślij do nas swoje dokumenty i określ stanowisko lub obszar działalności firmy, jakim jesteś zainteresowany.

Wyślij aplikację ›

Jak wygląda nasz proces rekrutacji?

1
Wyślij aplikację na wybrane stanowisko.
Wyślij aplikację na wybrane stanowisko
2
Analiza dokumentów pod kątem zgodności kwalifikacji i doświadczeń z profilem kompetencji
Analiza dokumentów pod kątem zgodności kwalifikacji i doświadczeń z profilem kompetencji
3
Spotkanie rekrutacyjne
Spotkanie rekrutacyjne
4
Niektóre stanowiska wymagają wykonanie testu kompetencji.
Niektóre stanowiska wymagają wykonanie testu kompetencji.
5
Zakończenie rekrutacji
Zakończenie rekrutacji – wybrany kandydat otrzyma konkretną ofertę zatrudnienia. Pozostali kandydaci informację o wynikach rekrutacji.
6
Witamy w zespole ES-SYSTEM
Witamy w zespole ES-SYSTEM

Dołącz do nas już dziś!

Przejdź do ofert ›