Ewakuacyjne do baterii centralnej
Oświetlenie awaryjne