Kierunkowe do baterii centralnej
Oświetlenie awaryjne