Kierunkowe do centralnej baterii
Oświetlenie awaryjne