Łódź, Polska
Centrum Dialogu im. Marka Edelmana
Centrum Dialogu im. Marka Edelmana powstało w 2010 roku w celu popularyzowania wielokulturowego i wieloetnicznego dziedzictwa Łodzi. Prowadzi ono działalność edukacyjną, organizuje wydarzenia wielokulturowe, realizuje działania na rzecz upamiętnienia Ocalałych i Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata i ich rodzin, a także spacery, wykłady otwarte, wystawy, koncerty czy przedstawienia. W zakres działań instytucji wchodzi także działalność wydawnicza. Projekty przygotowywane przez Centrum Dialogu im. Marka Edelmana mają charakter zarówno międzynarodowy jak i lokalny. Tworząc projekt oświetlenia dla tej realizacji wzięliśmy pod uwagę cele, jakie ma spełniać Centrum. Oprócz odpowiedniego doświetlenia pomieszczeń i scen stworzyliśmy punktowe oświetlenie ekspozycji oraz podkreślającą charakterystyczne cechy budowli iluminację zewnętrzną.
Architekt

IBM Asymetria

Typ przestrzeni

Instytucje kultury

Województwo

łódzkie

Zastosowane oprawy