Miasto
Lwów

Państwo
Ukraina

Typ przestrzeni
Oświetlenie miejskie, drogowe i iluminacje

Zastosowane oprawy: