Miasto
Sztokholm

Państwo
Szwecja

Typ przestrzeni
Obiekty użyteczności publicznej

Zastosowane oprawy: