Sztokholm, Szwecja
Uniwersytet Sztokholmski
Typ przestrzeni

Obiekty użyteczności publicznej