Ryga, Łotwa
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Paulsa Stradinša
Typ przestrzeni

Obiekty użyteczności publicznej

Zastosowane oprawy