Miasto
Skoczów

Państwo
Polska

Typ przestrzeni
Oświetlenie miejskie, drogowe i iluminacje