Jerzmanowice, Polska
Hotel Chochołowy Dwór
Typ przestrzeni

Oświetlenie miejskie, drogowe i iluminacje

Województwo

małopolskie

Zastosowane oprawy