Mińsk, Białoruś
Centrum Medyczne TOMOGRAFIYA
Typ przestrzeni

Obiekty użyteczności publicznej