Miasto
Kraków

Państwo
Polska

Lighting Designer
dr inż. arch. Mirosław Sulma, mgr. inż. Jan Wachacki - ES-SYSTEM

Typ przestrzeni
Oświetlenie miejskie, drogowe i iluminacje