Miasto
Wiedeń

Państwo
Austria

Typ przestrzeni
Obiekty użyteczności publicznej

Zastosowane oprawy: