Miasto
Stary Sącz

Państwo
Polska

Typ przestrzeni
Oświetlenie miejskie, drogowe i iluminacje

Zastosowane oprawy: