Miasto
Kraków

Państwo
Polska

Lighting Designer
dr inż. arch. Mirosław Sulma - ES-SYSTEM

Typ przestrzeni
Oświetlenie miejskie, drogowe i iluminacje