Miasto
Łódź

Państwo
Polska

Architekt
mgr inż. arch. Jacek Ferdzyn (architektura), mgr inż. Jacek Kuźma (konstrukcja)

Typ przestrzeni
Instytucje kultury

Zastosowane oprawy: