Praga, Czechy
Neomed
Typ przestrzeni

Obiekty użyteczności publicznej