Diagnostyka opraw

Diagnostyka opraw

Nieograniczony nadzór
nad całą instalacją oświetleniową
w jednym miejscu

Utrzymywanie instalacji oświetleniowej, a zwłaszcza opraw awaryjnych w ciągłej sprawności, zapewnienie normatywnych testów funkcyjnych i autonomicznych oraz utrzymywanie dzienników zdarzeń wraz z raportami z testów to niezbędne minimum spoczywające na barkach zarządcy budynku. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie powierzenia większości tych zadań automatycznemu systemowi nadzoru. System ten odpowiedzialny jest zarówno za diagnostykę pracy opraw, jak i za zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania przestrzeni.

Systemy sterowania ES-SYSTEM pozwalają zarządcom wykonywać automatyczne testy funkcjonalne i autonomii codziennie, co miesiąc lub co rok, zgodnie z wcześniej zaplanowanym kalendarzem. Odpowiednio skonfigurowane zapewniają samoczynne testowanie w podziale na grupy, zapis dziennika i raportów, a także bieżące, natychmiastowe powiadomienia o wykrytych problemach. Na tym jednak nie kończą się opcje systemu w zakresie opraw awaryjnych. Wbudowany kalendarz umożliwi dodatkowo formatowanie akumulatorów, czyli kluczowych elementów zapewnienia oświetlenia przy zaniku napięcia podstawowego, a funkcje bieżących akcji pozwolą na blokadę pracy awaryjnej oraz identyfikację opraw, ułatwiając pracę związaną z utrzymaniem sprawności.

Zalety systemów sterowania ES-SYSTEM:

  • podział opraw awaryjnych na kilka grup testowych - zapewnia bezpieczeństwo dzięki oświetleniu odpowiednich stref nawet bezpośrednio po teście autonomii
  • połączenie szyfrowane z systemem nadzoru zdalnego umożliwiające nadzór nad wieloma obiektami z jednego miejsca
  • obsługa poprzez urządzenia mobilne - daje swobodę pracy grupom serwisowym i obsłudze budynku
  • regulowanie poziomu jasności opraw pracujących w trybie ciągłym i możliwość czasowego wyłączenia opraw
  • raporty z testów respektowane przez Wydziały Kontrolno-Rozpoznawcze Państwowej Straży Pożarnej oraz inspektorów nadzoru zgrywane na nośnik zewnętrzny za pomocą jednego przycisku bez konieczności uruchamiania komputera
  • harmonogramy zależne od pory dnia, roku i sposobów użytkowania przestrzeni
  • wizualizacja rozmieszczenia opraw na planach dostępna z poziomu SLS w pakiecie Dynamic Diagnostic Dashboard

Jak działa diagnostyka opraw ES-SYSTEM: