SLS - SPACE USAGE ANALYTICS

SLS - SPACE USAGE ANALYTICS

Opis:

Dodatkowy pakiet usług SLS (Smart Lighting Services). Pozwala użytkownikowi na wizualizację wykorzystania przestrzeni na podstawie danych z sensorów ruchu i obecności. Dane prezentowane są bezpośrednio na planie budynku w formie heatmapy lub animacji, a także w panelu bocznym jako histogram. Użytkownik może zaznaczyć interesujący go obszar i wybrać przedział czasowy.

Obsługa pakietu odbywa się poprzez platformę SLS (strona internetowa) - wymagane jest posiadanie E2D REMOTE ACCESS KIT oraz DIAGNOSTIC DASHBOARD.

Funkcje:

  • wizualizacja wykorzystania przestrzeni w postaci:
    • heatmapy
    • animacji
    • histogramu
  • wybór przedziału czasu z dokładnością do 10 min
  • wybór sensorów, z których wyświetlane są dane
  • porównanie wizualizacji dla kilku wybranych przedziałów czasu
Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z wybranym Przedstawicielem handlowym - Kontakt.