SLS - DIAGNOSTIC DASHBOARD

SLS - DIAGNOSTIC DASHBOARD

Opis:

Podstawowy pakiet usług SLS (Smart Lighting Services). Pozwala użytkownikowi na monitorowanie obecnego stanu systemu oświetlenia oraz diagnostykę błędów w instalacji. Daje również pełny dostęp do raportów diagnostycznych opraw oświetlenia awaryjnego.

Obsługa pakietu odbywa się poprzez platformę SLS (strona internetowa) - wymagane jest posiadanie E2D REMOTE ACCESS KIT oraz aktywnego konta użytkownika.

Funkcje:

 • wizualizacja instalacji:
  • wgrywanie planów budynków (grafiki rastrowe w formatach: jpeg, bmp, png)
  • podział na poszczególne piętra
  • lokowanie opraw na podkładach graficznych budynku - metoda "przeciągnij i upuść"
 • pobieranie raportów z wynikami testów dla urządzeń oświetlenia awaryjnego
 • diagnostyka błędów:
  • szybka lokalizacja usterek dzięki sygnalizacji stanu
  • szczegółowa informacja o rodzaju błędu (błąd komunikacji, awaria oprawy, awaria baterii, błąd instalacji)
Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z wybranym Przedstawicielem handlowym - Kontakt.