Diagnostyka opraw

Diagnostyka opraw

Nieograniczony nadzór
nad całą instalacją oświetleniową
w jednym miejscu

Utrzymywanie instalacji oświetleniowej, a zwłaszcza opraw awaryjnych w ciągłej sprawności, zapewnienie normatywnych testów funkcyjnych i autonomicznych oraz utrzymywanie dzienników zdarzeń wraz z raportami z testów to niezbędne minimum spoczywające na barkach zarządcy budynku. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie powierzenia większości tych zadań automatycznemu systemowi nadzoru. System ten odpowiedzialny jest zarówno za diagnostykę pracy opraw, jak i za zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania przestrzeni.

Systemy sterowania ES-SYSTEM pozwalają zarządcom wykonywać automatyczne testy funkcjonalne i autonomii codziennie, co miesiąc lub co rok, zgodnie z wcześniej zaplanowanym kalendarzem. Odpowiednio skonfigurowane zapewniają samoczynne testowanie w podziale na grupy, zapis dziennika i raportów, a także bieżące, natychmiastowe powiadomienia o wykrytych problemach. Na tym jednak nie kończą się opcje systemu w zakresie opraw awaryjnych. Wbudowany kalendarz umożliwi dodatkowo formatowanie akumulatorów, czyli kluczowych elementów zapewnienia oświetlenia przy zaniku napięcia podstawowego, a funkcje bieżących akcji pozwolą na blokadę pracy awaryjnej oraz identyfikację opraw, ułatwiając pracę związaną z utrzymaniem sprawności.

Zalety systemów sterowania ES-SYSTEM:

  • podział opraw awaryjnych na kilka grup testowych - zapewnia bezpieczeństwo dzięki oświetleniu odpowiednich stref nawet bezpośrednio po teście autonomii
  • połączenie szyfrowane z systemem nadzoru zdalnego umożliwiające nadzór nad wieloma obiektami z jednego miejsca
  • obsługa poprzez urządzenia mobilne - daje swobodę pracy grupom serwisowym i obsłudze budynku
  • regulowanie poziomu jasności opraw pracujących w trybie ciągłym i możliwość czasowego wyłączenia opraw
  • raporty z testów respektowane przez Wydziały Kontrolno-Rozpoznawcze Państwowej Straży Pożarnej oraz inspektorów nadzoru zgrywane na nośnik zewnętrzny za pomocą jednego przycisku bez konieczności uruchamiania komputera
  • harmonogramy zależne od pory dnia, roku i sposobów użytkowania przestrzeni
  • wizualizacja rozmieszczenia opraw na planach dostępna z poziomu SLS w pakiecie Dynamic Diagnostic Dashboard

Jak działa diagnostyka opraw ES-SYSTEM:

Oświetlenie awaryjne oraz oświetlenie dozorowe i nocne

W związku z dynamicznym rozwojem elektroniki i technologii LED oprawy oświetleniowe zyskują mnóstwo funkcjonalności niezwiązanych bezpośrednio z ich głównym zadaniem, jakim jest generowanie światła. Obecnie możliwe jest nadzorowanie stanu oprawy, sterowanie jej poziomem świecenia i monitorowanie zużycia energii. Jednakże wciąż opracowywane są nowe zastosowania, a dobrym tego przykładem jest rozwój oświetlenia awaryjnego, które może być używane szerzej niż mogłoby się wydawać.

Zaawansowana sensoryka ruchu

Oświetlenie dozorowe - aplikacja:

Funkcja oświetlenia dozorowego jest kluczowa dla obiektów strzeżonych. Pracownicy ochrony potrzebują światła, żeby móc wykonywać swoje zadania - obserwować obiekt poprzez system telewizji dozorowej czy przeprowadzać obchody terenu i wypatrywać potencjalnych zagrożeń. Dzięki aplikacji mobilnej, która zarządza oświetleniem dozorowym, możliwe jest wyznaczenie planowanej trasy obchodu, która następnie zostanie automatycznie oświetlona podczas obchodu. Istnieje możliwość zaprogramowania kilku takich tras, a sama aplikacja jest niezmiernie prosta w obsłudze - wystarczy wybrać odpowiedną opcję na ekranie smartfona.

Oświetlenie nocne

Stosowanie oświetlenia awaryjnego jako oświetlenia nocnego jest uzasadnione ekonomicznie. Nocą, kiedy ludzie przestają korzystać z pomieszczeń, oświetlenie awaryjne może przejmować funkcję oświetlającą, zapewniając dużo niższy poziom natężenia oświetlenia. Np. witryny sklepów po zamknięciu przechodzą w tryb nocny, aby zredukować wydatek energetyczny, a dzięki oświetleniu nocnemu nadal przyciągają uwagę przechodniów posiadanym asortymentem. Łatwość modyfikacji ustawień zapewnia wygodna aplikacja mobilna. Dodatkową zaletą jest możliwość tworzenia harmonogramów, dzięki którym oświetlenie nocne uruchomi się o określonej porze.

Identyfikacja opraw

Kolejnym przykładowym zastosowaniem sterowania oświetleniem nocnym są kina. Podczas wyświetlania filmu na sali kinowej pożądana jest całkowita ciemność. Dzięki zaprogramowanym przyciskom lub za pomocą smartfona operator sali może szybko i wygodnie dostosować oświetlenie na czas seansu, ustawiając poziom świecenia opraw kierunkowych na niewielki procent.

Grupowanie opraw