Nadzór i zarządzanie oświetleniem - SLS

SLS to system usług przeznaczony do zarządzania i utrzymywania rozległych systemów oświetleniowych. Stworzony w koncepcji IoT pozwala na sterowanie zaawansowanymi instalacjami oświetlenia podstawowego, oświetleniem awaryjnym, zewnętrznym oraz iluminacyjnym.

W fazie początkowej SLS pomaga diagnozować pojawiające się problemy instalacyjne i techniczne. W drugim etapie użytkowania dostarcza sprawdzonych danych o stanie całej instalacji oświetleniowej oraz umożliwia intuicyjne sterowanie wszystkimi oprawami w całej sieci budynków. Z jej pomocą w każdej chwili można zdalnie zmienić ustawienia i tryby pracy. Zebrane w drugim etapie dane pozwalają podjąć decyzję o ulepszeniu całego systemu lub jego części tak, aby jeszcze lepiej odpowiadał on na potrzeby użytkowników.

System automatyki oświetleniowej Vertex

Wsparcie użytkowników na każdym etapie projektu

Commissioning

 • Zdalny nadzór nad przebiegiem prac instalatorskich w trakcie fazy wykonawczej.
 • Zdalne uruchomienie i oprogramowanie systemu sterowania.

Maintenance

 • Bieżący monitoring oraz wizualizacje stanu pracy poszczególnych urządzeń oświetleniowych.
 • Zdalna rekonfiguracja ustawień systemu sterowania.
 • Zautomatyzowany, okresowy przegląd instalacji awaryjnej.

Management

 • Pełny monitoring sposobu korzystania z oświetlenia przez użytkowników, pozwalający na dalszy rozwój i optymalizację systemu sterowania.
 • Szczegółowe raporty dotyczące sposobu korzystania z oświetlenia (gdzie, jak często, w jakich godzinach) stworzone na podstawie danych z sensorów zainstalowanych w całym systemie oświetleniowym.

Szczegółowy opis pakietów

Pakiet Dostępne opcje
SLS STARTER KIT
 • Punkt dostępowy GSM
 • Pakiet danych internetowych
 • Podstawowy pakiet raportów (raz na kwartał)
 • Zdalne uruchomienie i konfiguracja systemu sterowania
 • Wizualizacja lokalizacji budynku na mapie świata
 • Lista sterowników VERTEX dla danego budynku
 • Ogólny monitoring opraw oświetleniowych (ich ilość i stan techniczny: OK, WARNING, ERROR)
DIAGNOSTIC DASHBOARD
(PANEL DIAGNOSTYCZNY)
 • Bieżący monitoring oraz wizualizacja stanu pracy poszczególnych urządzeń oświetleniowych
 • Aktualny stan oprawy (OK, ERROR, WARNING)
 • Typ ewentualnych błędów np. błąd źródła światła, błąd akumulatora, błąd elektroniki, błąd komunikacji
 • Rozmieszczenie opraw na podkładach graficznych (samodzielnie lub dodatkowa usługa XU-SCS-SLSLDDD)
 • Podstawowe parametry opraw
 • Pełny dostęp do raportów diagnostycznych
SPACE USAGE ANALYTICS
(ANALIZA WYKORZYSTANIA PRZESTRZENI)
 • Wizualizacja stanu użycia przestrzeni na podstawie danych z sensorów ruchu oraz obecności
MANUAL CONTROL PANEL
(PANEL STEROWANIA RĘCZNEGO)
 • Identyfikacja opraw
 • Indywidualne sterowanie poziomem jasności opraw
 • Wyzwalanie scen
LIGHTING USAGE ANALYTICS
(ANALIZA UŻYCIA OŚWIETLENIA)
 • Wizualizacja aktualnego poziomu jasności poszczególnych grup opraw
 • Wizualizacja  aktualnie wykorzystywanych trybów pracy automatyki oświetleniowej (oświetlenie adaptacyjne, tryb nocny, detekcja ruchu/obecności)
NOTIFICATIONS AND ALERTS
(POWIADOMIENIA I OSTRZEŻENIA)
 • Powiadomienia email, sms, push o stanach wymagających interwencji